ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI_BRAVU
 
Strada Principala nr 72 cod postal 827140; tel: 0372789288; fax: 0240707113; e-mail: primaria_mihaibravu@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 
 
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Mihai Bravu: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inventariat in domeniul privat al comunei Mihai Bravu, tarla 8 , parcela 110 in suprafata de 3427 mp. 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inventariat in domeniul privat al comunei Mihai Bravu sat Satu Nou judo Tulcea, tarla 30, parcela 356 in suprafata de 1757 mp. 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
3 Proiect de hotarare privind valorile impozabile si taxele locale si alte taxe asimilate ale acestora precum si amenzile aplicabile in Comuna Mihai Bravu, Judetul Tulcea in anul 2016 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144572040025-10-2015
4 proiect de hotarare Taxe 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147942000018-11-2016
5 Proiect de hotarâre - impozite şi taxe locale pentru anul 2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
6 proiect_de_hotarare_taxe_si_impozite_2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151441200028-12-2017
7 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, pe anul 2019 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156227400005-07-2019
8 proiect de hotarare - acordare fonduri parohie sat Mihai Bravu 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156227400005-07-2019
9 Proiect de hotarare - decontare naveta cadre didactice - iunie 2019 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156227400005-07-2019
10 Proiect de hotarare - aprobare actualizare deviz general - cheltuieli de capital - Modernizare drumuri de interes local 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156339720018-07-2019
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Mihai_Bravu - Toate drepturile rezervate