ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI_BRAVU
 
Strada Principala nr 72 cod postal 827140; tel: 0372789288; fax: 0240707113; e-mail: primaria_mihaibravu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Factorii de interes

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL - COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA       

- Administraţia Publică Locală

- Administraţia Publică Judeţeană

- Agenţii Economici

- Organizaţii non-guvernamentale

- Instituţii de învăţământ

- Instituţii de cult

- Furnizori de utilităţi

- Mass-media

- Asociaţiile de proprietari

- Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncăp1-  admin, 07-10-2012   

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Mihai_Bravu - Toate drepturile rezervate