ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI_BRAVU
 
Strada Principala nr 72 cod postal 827140; tel: 0372789288; fax: 0240707113; e-mail: primaria_mihaibravu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Comuna Mihai Bravu: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 DISPOZITIA NR 101 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Mihai Bravu 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136873800017-05-2013
2 Dispozitia Nr.1 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
3 Dispozitia Nr.2 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
4 Dispozitia Nr.3 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
5 Dispozitia Nr.4 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
6 Dispozitia Nr.5 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
7 Dispozitia Nr.6 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
8 Dispozitia Nr.7 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
9 Dispozitia Nr.8 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
10 Dispozitia Nr.9 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
11 Dispozitia Nr.10 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
12 Dispozitia Nr.11 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
13 Dispozitia Nr.12 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148494960021-01-2017
14 Dispozitia Nr.13 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148520880024-01-2017
15 Dispozitia Nr.14 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148520880024-01-2017
16 Dispozitia Nr.15 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148520880024-01-2017
17 Dispozitia Nr.16 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148520880024-01-2017
18 Dispozitia Nr.17 / 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148520880024-01-2017
19 Dispoziţia Primarului Nr 71/2016 privind adoptarea declaraţiei de aderare 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149004720021-03-2017
20 DP 19 - 2017 - stabilire indemnizatii persoane cu handicap 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
21 DP 21 - 2017 - majorare salarii personal 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
22 DP 22 - 2017 - stabilire salariu asistenti maternali 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
23 DP 23 - 2017 - spor conditii vatamatoare 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
24 DP 24 - 2017 - regulament acordare sporuri 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
25 DP 25 - 2017 - echipa de proiect camin cultural 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
26 DP 26 - 2017 - echipa de proiect drumuri 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
27 DP 28 - 2017 - incetare contract de munca 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148771440022-02-2017
28 DP 47 - 2017 - comisii de concurs 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148771440022-02-2017


Primarul Comunei MIHAI BRAVU, dl RĂDUCAN TĂNASE


RĂDUCAN TĂNASE, 50 de ani


Profesia de baza: PADURAR
Nivelul studiilor: Liceu
(LICEUL TOPOLOG)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


Lista funcţiilor, salariilor de bază, sporurilor din cadrul UAT Mihai Bravu, judeţul Tulcea stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
>>> septembrie_2019Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - Anunţ - depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul - Construire hală utilaje;

  •  - LISTA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUME DE ECHILIBRARE PE ANUL 2019;

  •  - ANUNŢ PUBLIC - ÎN ATENŢIA TUTUROR APICULTORILOR;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 28-02-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 15-06-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 11-03-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 17-02-2016 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 17-02-2016 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 17-02-2016 - Plăţi restante;>>>DECLARATIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie in perioada 2012-2015

>>>INVENTARUL MASURlLOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Mihai_Bravu - Toate drepturile rezervate