ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI_BRAVU
 
Strada Principala nr 72 cod postal 827140; tel: 0372789288; fax: 0240707113; e-mail: primaria_mihaibravu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Comuna Mihai Bravu: Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 rectificat octombrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
2 Buget local rectificat octombrie 2012 sectiunea dezvolatare 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
3 Buget local rectificat octombrie 2012 sectiunea dezvolatare 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
4 Buget local rectificat octombrie 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
5 Buget local rectificat octombrie sectiunea de functionare 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135154800030-10-2012
6 Buget rectificat decembrie 2012 2012 12 Florea Gina Lacramioara contabil 135664560028-12-2012
7 Buget local rectificat decembrie 2012 sectiunea de functionare 2012 12 Florea Gina Lacramioara contabil 135664560028-12-2012
8 Buget local rectificat decembrie 2012 sectiunea de dezvoltare 2012 12 Florea Gina Lacramioara contabil 135664560028-12-2012
9 HOTARAREA NR. 25 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013
10 Anexa la HCL nr. 25 din 29.03.2013 privind bugetul local pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136588680014-04-2013


Primarul Comunei MIHAI BRAVU, dl RĂDUCAN TĂNASE


RĂDUCAN TĂNASE, 50 de ani


Profesia de baza: PADURAR
Nivelul studiilor: Liceu
(LICEUL TOPOLOG)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


Lista funcţiilor, salariilor de bază, sporurilor din cadrul UAT Mihai Bravu, judeţul Tulcea stabilite conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
>>> septembrie_2019Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - Anunţ - depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul - Construire hală utilaje;

  •  - LISTA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE SE SOLICITĂ SUME DE ECHILIBRARE PE ANUL 2019;

  •  - ANUNŢ PUBLIC - ÎN ATENŢIA TUTUROR APICULTORILOR;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 28-02-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 15-06-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 11-03-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 17-02-2016 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 17-02-2016 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 17-02-2016 - Plăţi restante;>>>DECLARATIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie in perioada 2012-2015

>>>INVENTARUL MASURlLOR PREVENTIVE ANTICORUPTIE SI INDICATORII DE EVALUARE

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Mihai_Bravu - Toate drepturile rezervate